O nas

Przychodząc do Punktu Poradnictwa „Paraklet” możesz liczyć na pomoc Sławomira i Anny Bilińskich. Jesteśmy małżeństwem z ponad dwudziestopięcioletnim stażem. Mamy dwie dorosłe już córki. Nasza praca zawsze była związana z problemami innych ludzi, chociaż za najważniejszą kompetencję w pomaganiu innym uważamy doświadczenie własnego kryzysu psychicznego.

Sławek

Magister teologii na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, absolwent studiów podyplomowych Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw (Wyższa Szkoła Teologiczno- Społeczna), ukończył dwuletni kurs Fundacji DE’IGNIS Duszpasterstwo i pomaganie osobom z problemami psychicznymi i inne formy dokształcania w zakresie poradnictwa. Od ponad dwudziestu lat jest pastorem w Kościele Baptystów. Ma wieloletnie doświadczenie w poradnictwie oraz duszpasterstwie małżeńskim i rodzinnym. Posiada wysokie kompetencje międzykulturowe do pracy z imigrantami z krajów wschodniosłowiańskich.

Ania

Magister matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, absolwentka studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego jako obcego (Uniwersytet Gdański), absolwentka studiów podyplomowych Szkoła Poradnictwa i Terapii Małżeństw (Wyższa Szkoła Teologiczno- Społeczna), ukończyła dwuletni kurs Fundacji DE’IGNIS Duszpasterstwo i pomaganie osobom z problemami psychicznymi i inne formy dokształcania w zakresie poradnictwa. Od ponad dwudziestu lat pracuje z dziećmi i młodzieżą, obecnie jest nauczycielem języka polskiego jako obcego. Jest również zastępcą dyrektora w Słowiańskim Centrum Misji i Integracji, gdzie na co dzień współpracuje z imigrantami z Europy Wschodniej. Razem z mężem Sławomirem zdobywała doświadczenie niezbędne w poradnictwie małżeńskim i rodzinnym.